Camp Rising Sun

Camp Rising Sun is een 4 weeks, internationaal, educatief leiderschapsprogramma voor getalenteerde 14-15 jarige jongeren in New York, Verenigde Staten. Op dit moment bestaat Camp Rising Sun uit twee programma’s: een jongenskamp (CRS/Red Hook) en een meisjeskamp (CRS/Clinton). De kampen worden georganiseerd door de Louis August Jonas Foundation (LAJF) en hebben geen politieke, religieuze of andere ideologische binding. Deelname aan de programma’s is kosteloos: deelnemers worden geselecteerd op basis van hun persoonlijkheid, talent en leiderschapspotentie, onafhankelijk van hun financiële achtergrond.

Het begon allemaal in 1930 toen George E. Jonas, een rijke Amerikaan, besloot een zomerkamp op te richten voor jongens van 14 of 15 jaar. Jonas wilde iets bijdragen aan de vorming en ontplooiing van jongens die door hun maatschappelijke achtergrond niet de kansen kregen die zij gezien hun talenten verdienden. Hij wilde dit bereiken op basis van vier hoofdlijnen, die nog steeds ten grondslag liggen aan het programma van de zomerkampen;

  • Het kweken van internationaal begrip, over de grenzen van nationaliteit, ras en godsdienst heen;
  • Tolerantie bevorderen in een veel kleurige, gevarieerde samenleving;
  • Samenwerking stimuleren op een humanitaire en democratische basis;
  • Jongeren op een verantwoorde manier leren leiding geven aan ontwikkelingen in de samenleving.

Het bleef echter niet alleen nationaal. In 1934 werd de eerste buitenlander uitgenodigd, een Engelsman, waarna in 1936 een Franse jongen erbij kwam en zo groeide het Camp Rising Sun uit tot een zomerkamp met sterke internationale aspecten. Vanaf 1949 was er vrijwel jaarlijks een Nederlandse deelnemer in Camp Rising Sun. Onze vereniging mag nu ieder jaar één Nederlandse jongen en één Nederlands meisje selecteren voor deelname. Het kamp telt de laatste jaren ongeveer 60 deelnemers waarvan iets meer dan de helft uit de USA en de overigen uit even zovele landen over de hele wereld. Camp Rising Sun wordt gefinacierd uit de nalatenschap van de oprichter en uit vrijwillige bijdragen van de oud-campers. De deelnemers zelf betalen niets voor hun verblijf in het kamp.

Hieronder vindt u een animatie video met een korte introductie van Camp Rising Sun: