Geschiedenis

BFAs2_50sCamp Rising Sun is in 1930 opgericht door de rijke Amerikaan George E. Jonas. Jonas is benoemd in de Orde van Oranje Naussau, een benoeming die wordt verleend wegens bijzondere verdiensten voor de samenleving en de hoogst haalbare Nederlandse onderscheiding voor niet-Nederlanders. Door de jaren heen heeft hij de bijnaam ‘Freddie’ gekregen, waaronder hij nu vooral bekend staat. George E. Jonas was de zoon van Louis August Jonas, naar wie hij later de Amerikaanse organisatie van Camp Rising Sun heeft vernoemd: de Louis August Jonas Foundation. Louis was een succesvolle zakenman en had een hoedenfabriek die hij aan George na liet. Vlak voor de Amerikaanse beurzen in 1929 instortte, verkocht George zijn aandelen en haalde een fortuin binnen. Dit geld vormde de financiële basis voor Camp Rising Sun en doet dit nu grotendeels nog steeds.

Jonas was zich bewust van de luxe waarin hij was opgegroeid en begon zich meer en meer af te vragen hoe hij iets kon doen aan de ongelijkheid en instabiliteit in de wereld. Hij kwam tot de conclusie dat jongeren met sterke leiderschapskwaliteiten de hoop op een betere toekomst waren. Zodoende kwam hij op het idee een zomerkamp te beginnen, een die ‘niet enkel geïnteresseerd is in de jongen, maar in de man die de jongen zal worden’. Men hoefde en kon daarom ook niet betalen voor deelname. Iedereen met potentie moest kunnen deelnemen en zijn financiële achtergrond mocht hierbij geen rol spelen. Sterker nog: met name in de begin jaren ging de voorkeur uit naar jongeren met een zwakke financiële achtergrond, om hen een kans te bieden die zij anders waarschijnlijk niet zou krijgen. Het idee dat iemands financiële achtergrond geen belemmering mag zijn voor deelname aan dit programma is nog steeds een van de grondwaarden. Ook nu krijgt dus nog iedere en een volledige beurs voor deelname.

In de jaren na de oprichting en tot zijn dood in 1978, is George E. Jonas altijd sterk betrokken gebleven bij Camp Rising Sun en deed grotendeels de selectie van de deelnemers zelf. In de beginjaren waren dit vooral jongens uit New York, later uit andere delen van Amerika en na de Tweede Wereld Oorlog van over de hele wereld. In 1989 werd er een meisjeskamp opgericht: Camp Rising Sun Clinton. Dit is vlakbij het jongenskamp: Camp Rising Sun Red Hook. In 1996 kwam er een derde kamp: Camp Rising Sun Europe, in Stendis, Denemarken. Dit werd georganiseerd door een groep Deense en andere Europese ouddeelnemers. Zij vormden de Europese zusterorganisatie: de George E. Jonas Foundation en hebben tot en met 2009 een zeer vergelijkbaar programma georganiseerd als de kampen in New York. Echter moest het programma helaas stoppen omdat het financieel niet langer haalbaar bleek.