Educatie

Het kweken van internationaal begrip, over de grenzen van nationaliteit, ras en godsdienst heen