Justin den Harder

Justin was camper in Red Hook in 2014 en second year in Clinton in 2015. Hij is leraar Engels in de onderbouw van havo/vwo en studeert aan de Hogeschool Utrecht. Hij is bestuurslid van een landelijke politieke jongerenorganisatie.